Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Päivitetty 24.5.2018
 
Rekisterinpitäjä
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry
1701262-2


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anni Honkalampi
Linnankatu 24 (Kirjan talo), 20100 Turku
0449521388
info@vkkustavissa.fi

Rekisterin nimi
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä verkkopalvelujen käyttämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin kerätään verkkokaupan kautta pääsylippuja ja muita tuotteita ostaneiden yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.Jos tietokantoihin tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

Tarkastusoikeus
Verkkokaupan asiakkailla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisena rekisterinpitäjälle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Verkkokaupan asiakkailla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista. Korjauspyyntö esitetään kirjallisena rekisterinpitäjälle. Verkkokaupan asiakkaiden tiedot poistetaan pyydettäessä, tai mikäli asiakas ei ole kahteen vuoteen käyttänyt verkkopalvelua.